Cookie beleid vv Wildervank

De website van vv Wildervank is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

v.v. Wildervank is een vereniging waarin iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen ongeacht zijn
of haar culturele, etnische en sociale achtergrond. Dat is een absolute voorwaarde om met plezier te
kunnen voetballen. De algemene en de aan voetbal gerelateerde gedragsregels van de vereniging
vormen het raamwerk waarbinnen dit uitgangspunt gestalte moet krijgen. De leden van v.v. Wildervank
moeten zich bewust zijn van deze doelstelling en deze onderschrijven. In woord en gebaar moeten zij
zich houden aan de geformuleerde gedragsregels.

ALGEMEEN

Ongewenst gedrag: Gedrag waaraan anderen aanstoot kunnen nemen, wordt niet getolereerd.
Denk hierbij aan o.a. schelden, vloeken en schreeuwen.
Discriminatie: Wij tolereren niet dat mensen op grond van ras, geloof, geslacht, leeftijd of
geaardheid belachelijk gemaakt, achtergesteld of uitgescholden worden.
Seksuele intimidatie: wij tolereren geen opmerkingen, gebaren, aanrakingen of pressie van
seksuele aard die niet worden gewaardeerd of geaccepteerd door degene tot wie ze zijn gericht.
Geweld: Schelden, dreigen en feitelijk lichamelijk geweld worden niet geaccepteerd.
Diefstal: Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Eventuele schade wordt verhaald
op de dader.
Vandalisme: Schade, toegebracht aan eigendommen van v.v. Wildervank, wordt verhaald op de
veroorzaker.
ALCOHOL, TABAK & DRUGS

Omdat v.v. Wildervank veel jeugdleden heeft is het geven van het goede voorbeeld door volwassenen
van groot belang.
Roken in het clubgebouw is niet toegestaan.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex zijn niet toegestaan.
Er wordt geen alcohol geschonken / verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.
Het is ouders en anderen niet toegestaan jongeren onder de 18 jaar alcohol te verschaffen
Voor gebruik buiten wordt alle drank geschonken in plastic bekers.
Het is niet toegestaan alcohol te gebruiken buiten het clubgebouw en het terras.
Het nuttigen van alcoholische dranken is op zaterdag en zondag vóór 13:00 niet toegestaan.
Desgevraagd is men verplicht zich te legitimeren aan de barmedewerkers.

SEKSUELE INTIMIDATIE

Net als het NOC*NSF, de KNVB en alle landelijke sportbonden nemen wij seksuele intimidatie serieus.
Wij hanteren dan ook de 11 gedragsregels die zijn opgesteld door het NOC*NSF voor sportbegeleiders.
De regels zijn erop gericht op om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer / leider
te verkleinen.
De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig
voelt.
De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn
waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is
voor het gezamenlijk doel.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie
tegenvoer de sporter.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 18
jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider mag de sporter niet op een zodanig wijze aanraken dat de sporter en / of de
begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal
ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van
geslachtsdelen, billen en borsten.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
De begeleider zal tijdens trainingen, trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met
respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de
kleedkamer of de hotelkamer.
De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als
gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de
(jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen
te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
De begeleider zal de sporter geen materiële of immateriële vergoedingen geven met de
kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële
beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan
wel afgesproken honorering staan.
De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de
sporter betrokken is. Indien hij of zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze
regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken of hierover in contact treden met de
vertrouwenspersoon van de vereniging.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

IN DE VERZORGINGSRUIMTE

Verzorging en hygiëne gaan hand in hand. Daarom vindt verzorging alleen plaats als de speler
op slippers de verzorgingsruimte betreedt. Voetbalschoenen worden om die reden buiten
uitgetrokken.

OP EN ROND HET SPORTPARK

Het Sportpark is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder
geval aan de volgende punten:
Maken we rommel, dan ruimen we die zelf op. Wij houden ons sportpark schoon.
Fietsen, brommers en scooters worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling
geplaatst.
Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein; parkeren naast de kantine
kan alleen met toestemming van het bestuur.
De toegang naar de velden wordt, in het belang van de veiligheid, vrijgehouden.
Matig je snelheid bij de in- en uitrit van het sportpark.
Door de beplanting lopen is niet toegestaan.

OP EN ROND DE VELDEN

Wees zuinig op de velden. Ga er niet met fietsen op, ga niet in de netten hangen, gooi geen
peuken op het gras en ga niet doelschieten op de wedstrijdvelden. Dat doe je uitsluitend bij
wedstrijden en trainingen.
Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar de andere kant moet.
Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
Alcohol en glas langs de lijnen zijn niet toegestaan.

IN DE KANTINE

Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen de kantine te betreden.
Roken is ook in de kantine niet toegestaan.
Wij verwachten dat de leden in de kantine na gebruik van flesjes, glazen, kopjes etc. deze
terugbrengen naar de bar en blikjes en bekertjes in de prullenbakken gooien.
Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen / barkrukken. De tafels hebben een andere
functie.
Het is verplicht de voetbaltassen in het tassenrek te plaatsen of te plaatsen waar niemand er
last van heeft.
Honden zijn toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en geen overlast veroorzaken.
De aanwijzingen van de barmedewerkers worden altijd opgevolgd.

IN EN ROND DE KLEEDKAMERS EN TOILETTEN

Voetbalschoenen worden buiten de deur schoongemaakt voordat de kleedkamers of toiletten
betreden worden.
Het schoonmaken van de voetbalschoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de
doucheruimte is niet toegestaan.
Het douchen na de wedstrijd / training is wel zo hygiënisch en wordt daarom sterk aangeraden.
(Bezoekende) teams dienen de kleedkamers schoon achter te laten. Dit betekent vloer vegen
en rommel opruimen.
De banken in de kleedkamers zijn er om op te zitten, staan doen we op de vloer.
Afval wordt in de afvalbakken gedaan.
Met modder gooien in de kleedkamers is niet toegestaan.
Op muren, banken en deuren schrijven of krassen is verboden.
De in de kleedkamers aanwezige aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de kleedkamers worden
stipt nageleefd.
Na het gebruik van de toiletruimte/-groep, handen wassen en de ruimte netjes achterlaten voor
een volgend gebruik, eventuele ongelukjes melden.


Vastgesteld tijdens Bestuursvergadering 26-02-2015 te Wildervank.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!