Cookie beleid vv Wildervank

De website van vv Wildervank is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring


 Privacyverklaring 
 
Dit is de privacyverklaring van de vereniging VV Wildervank, gevestigd te (9648 AA) Wildervank aan de Woortmanslaan 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40037272 hierna te noemen: `de Vereniging`. 
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan [email protected]
 
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
DoelWelke
Persoonsgegevens 
GrondslagbewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u
lid kan worden 
 
en 
 
het uitvoeren van
de lidmaatschapsover
eenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Uitvoering van
de 
overeenkomst

Indien u lid 
wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen
lid wordt
worden uw
gegevens zo
snel als
mogelijk verwijderd,
uiterlijk binnen
6 maanden 
NVT
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 • bankgegevens
 • betaalgegevens
Uitvoering van
de 
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en
tot 2 jaar daarna,
daarna alleen inde
financiële
administratie
voor 7 jaar.
 • Boekhoouder
 • Accountant
 • Belastingdienst

Het verrichten en
versturen van
aankopen
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • (Kleding)maat
 • bankgegevens
 • betaalgegevens
Uitvoering van
de 
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst
en daarna
alleen in de
financiële
administratie
voor 7 jaar.
 • Producent
 • Vervoerder

 
 
Versturen digitale               
berichten,
waaronder
nieuwsbrief
 • Voornaam
 •  Achternaam              
 •  Adres
 •     E-mailadres
Uitvoering van
de 
Overeenkomst


Zolang als men                
aangemeld is.


 • e-
            marketingtools
Versturen
berichten van
derden, waaronder
sponsoren.
 •     Voornaam 
 •     Achternaam 
 •     Adres  
 •     E-mailadres
Toestemming
Zolang als men
aangemeld is. • Sponsoren
 • andere
           verenegingen
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren
 • Cookies (zie
  voor meer info
              het sub kopje
              Cookies)
 •   IP-gegevens
Toestemming

Iedere keer dat
onze website
bezocht wordt.
Deze gegevens
worden zo snel
als mogelijk
geanonimiseerd.
 • websitebehee der
 • Analitics tools
Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor
een reünie of
bijzondere
gebeurtenis.
 •  Voornaam
 •  Achternaam
 •  Adres  
 • Telefoonnum
             mer 
 • E-mail adres
Toestemming


Zolang als sw 
toestemming niet
is ingetrokken.
NVT
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en
door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken
cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor
makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven
op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We
kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden
bekeken.
 
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze
cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het
technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de
toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy
Verordening. 
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te
wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u
vinden in de Help-functie van uw browser. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de
Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de
tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties
waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de
Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden
is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te
schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens
verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties
die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.
 
Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd
worden.
 
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw
ouder of voogd te overleggen.
 
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen
van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid
hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de
betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 
 
Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de
websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de
Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke
wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt
verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact
opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Verantwoordelijke:    Dhr. Harry Muurman
E-mail:                       [email protected]
Telefoonnummer:      06-15209321
 
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
 
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!